Kariera

Oferty pracy

Zainteresowanych podjęciem pracy w PILE ELBUD SA prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: [email protected]


Jeśli nie znalazłaś/eś wśród dostępnych oferty zgodnej z Twoimi zainteresowaniami i profilem zawodowym, zachęcamy do złożenia aplikacji do wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Skontaktujemy się z Tobą w przypadku adekwatnych dla Twojego profilu projektów rekrutacyjnych.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • Wykształcenie wyższe elektroenergetyczne
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • Doświadczenie zawodowe w budownictwie elektroenergetycznym
 • Umiejętność do bardzo dobrej organizacji prac
 • Kreatywność w rozwiązywaniu nieprzewidzianych trudności w prowadzonych budowach
 • Zdolności do nawiązywania kontaktów międzyludzkich, budowania prawidłowych relacji w kierowanym zespole oraz wypracowywaniu autorytetu.
 • Zaangażowanie w realizację powierzonych celów
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Prowadzenie budowy, modernizacji, remontów i usuwania awarii elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych, stacji elektroenergetycznych, wież, masztów antenowych
 • Reprezentowanie Spółki w imieniu Zarządu w stosunku do organów administracji państwowej, samorządowej, inwestorów i osób trzecich
 • Nadzór nad prowadzonymi robotami zgodnie z projektem technicznym oraz założonymi harmonogramami, wytycznymi technologicznymi, instrukcjami i wiedzą techniczną
 • Nadzór nad pracownikami przydzielonymi do realizacji budowy
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji budowy
 • Prowadzenie rozliczeń ekonomicznych budówóœ
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizacji budów
 • Dysponowanie środkami technicznymi z zachowaniem zasad gospodarności
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Przyjazną atmosferę oraz atrakcyjne warunki pracy
 • Umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • ·
 • Wiedza z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji oraz znajomość procedur administracyjnych w budownictwie
 • Znajomość narzędzi pakietu MS Office
 • Zaangażowanie, uczciwość, rzetelność, terminowość wykonywanych zadań
 • Prawo jazdy kat B
 • Mile widziane doświadczenie w budownictwie energetycznym
 • Kierowanie pracami zespołów projektowych oraz kompleksowa koordynacja działań, osób i firm współpracujących przy realizacji inwestycji wykonywanych przez spółkę w celu osiągnięcia terminowego i efektywnego ekonomicznie wyniku realizowanych kontraktów
 • Koordynowanie całym procesem inwestycyjnym od planowania inwestycji, aż do zakończenia i rozliczenia projektu
 • Nadzór i kontrola finansowa nad realizowanymi projektami
 • Kontrolowanie postępu realizacji inwestycji w stosunku do zaakceptowanego budżetu i harmonogramu
 • Weryfikacja dokumentacji pod względem formalnym i technicznym
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach i negocjacjach z urzędami, gestorami mediów, klientami i podwykonawcami
 • Nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem procesów przetargowych na wybór podwykonawców oraz projektantów
 • Nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem procesów przetargowych na wybór podwykonawców oraz projektantów
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Przyjazną atmosferę oraz atrakcyjne warunki pracy
 • Umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • ·
 • Wykształcenie kierunkowe elektrotechnika lub pokrewne
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Wiedza z zakresu kosztorysów KNR
 • Znajomość branży elektroenergetycznej
 • Powadzenie procesu ofertowania od zapytania do złożenia oferty
 • Przygotowanie kompletnej oferty
 • Prowadzenie rozmowny z potencjalnymi podwykonawcami i dostawcami
 • Pozyskiwanie ofert zewnętrznych
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Przyjazną atmosferę oraz atrakcyjne warunki pracy
 • Umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • ·

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji."


Jeżeli chcesz, żeby Twoje CV było wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych w firmie również na inne stanowiska pracy, prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji w tym również na inne stanowiska.”

Początki firmy sięgają roku 2000. PILE ELBUD powstała na bazie kadry inżynieryjno-technicznej wywodzącej się z Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Kraków.

Jako profesjonalna firma specjalizujemy się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla całej branży budownictwa elektroenergetycznego, począwszy od projektowania oraz pozyskania prawa drogi poprzez kompletację dostaw, wykonawstwo i rozruch aż do przekazania obiektu Inwestorowi.

Dane kontaktowe