Uzgodnienia formalno-prawne

Prawo drogi

Realizacja inwestycji liniowych nierozerwalnie wiąże się z zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości, przez które te inwestycje przebiegają. W PILE ELBUD S. A., w ramach kompleksowej obsługi, zajmujemy się również tym, jakże złożonym, aspektem inwestycji. Polegając na zespole doświadczonych negocjatorów i specjalistów do spraw formalno – prawnych oraz współpracując stale z kancelarią prawną, rzeczoznawcami majątkowymi, planistami i projektantami osiągamy wysoką skuteczność zarówno w drodze rokowań jak i postępowań administracyjnych.

Realizując inwestycje z zakresu elektroenergetycznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych PILE ELBUD S. A. pozyskiwała tytuły prawne do nieruchomości położonych na terenie województw małopolskiego, kujawsko – pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Oferujemy kompleksową współpracę w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości położonych na trasie inwestycji liniowych. W ramach naszej działalności prowadzimy negocjacje i uzgodnienia z właścicielami oraz postępowania administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości lub zobowiązania do udostępnienia nieruchomości.

Zapraszamy do współpracy!

Początki firmy sięgają roku 2000. PILE ELBUD powstała na bazie kadry inżynieryjno-technicznej wywodzącej się z Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Kraków.

Jako profesjonalna firma specjalizujemy się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla całej branży budownictwa elektroenergetycznego, począwszy od projektowania oraz pozyskania prawa drogi poprzez kompletację dostaw, wykonawstwo i rozruch aż do przekazania obiektu Inwestorowi.

Dane kontaktowe