Usługi

Usługi:

cde

Linie przesyłowe

Trzonem działalności PILE ELBUD SA są realizacje prac związanych z budową linii przesyłowych i rozdzielczych − cały zakres napięć.

Czytaj więcej
Go next

Rozruchy

Wachlarz usług oferowanych przez Spółkę został wzbogacony o prace rozruchowe w roku 2008.

Czytaj więcej
Go next
cde
cde

Prawo drogi i planistyka

Realizując inwestycje z zakresu elektroenergetycznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych, PILE ELBUD SA pozyskiwała tytuły prawne do nieruchomości położonych na terenie wielu województw.

Czytaj więcej
Go next

Stacje elektroenergetyczne

Drugim filarem PILE ELBUD SA po pracach związanych z liniami elektroenergetycznymi są realizacje w zakresie stacji elektroenergetycznych.

Czytaj więcej
Go next
cde
cde

Nowe technologie

Naszym nowym zakresem działalności jest realizacja innowacyjnych projektów energetycznych związanych z tematyką odnawialnych źródeł energii oraz jej magazynowania.

Czytaj więcej
Go next

Podstacje trakcyjne

PILE ELBUD aktywnie uczestniczy w rozwoju infrastruktury kolejowej dla Spółki PKP Energetyka w ramach programu Modernizacja Układów Zasilania.

Czytaj więcej
Go next
cde