Budowa linii 400kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina

Budowa linii 400kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina


STATUS PROJEKTU

status
W trakcie realizacji

ZAMAWIAJĄCY

author
PSE SA

KATEGORIA

settings
Linie przesyłowe

CZAS TRWANIA PROJEKTU

time
2012 - 2021
image

Opis inwestycji:

Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina to inwestycja ważna dla bezpieczeństwa energetycznego północnej i zachodniej Polski, a zwłaszcza województwa wielkopolskiego. To duże i złożone przedsięwzięcie, obejmujące swoim zasięgiem kilkanaście gmin.

Dodatkowo, po uruchomieniu linii Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina możliwe będzie przekazanie do systemu elektroenergetycznego większych niż obecnie mocy ze stacji elektroenergetycznych Bydgoszcz Zachód oraz Piła Krzewina, do których planuje się przyłączenie liniami 110 kV nowych farm wiatrowych powstających w tym rejonie.

  • prace formalno-prawne
  • wykonanie projektu budowlanego
  • wykonanie fundamentów słupów wraz z wykonaniem uziemień
  • przebudowa obiektów kolidujących z nową linią
  • dostawa i montaż słupów wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
  • dostawa i montaż przewodów fazowych
  • dostawa i montaż przewodów odgromowych OPGW

Rozpocznij współpracę z nami.

Wycenimy Twój projekt.