Budowa linii 400kV aglomeracja warszawska - Siedlce

Budowa linii 400kV aglomeracja warszawska - Siedlce


STATUS PROJEKTU

status
W trakcie realizacji

ZAMAWIAJĄCY

author
PSE S.A.

KATEGORIA

settings
Linie przesyłowe

CZAS TRWANIA PROJEKTU

time
2018 - 2022
image

Opis inwestycji:

Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami jest inwestycją Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Podstawowym celem tej jakże ważnej inwestycji jest poprawa zdolności przesyłowych sieci w północno-wschodniej i centralnej Polski.

Jako istotny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), zapewni stabilność pracy KSE i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców, całego regionu. To właśnie powoduje, że inwestycja ta ma znaczenie ponadlokalne, i jest wymieniona w załączniku do Ustawy z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Jednym z głównych kryteriów przy wyborze optymalnego przebiegu linii było jak największe oddalenie jej od zabudowy mieszkaniowej, dlatego nowe słupy stawiane są głównie na polach i łąkach

Planowana linia 400 kV ma zostać wybudowana z wykorzystaniem słupów o konstrukcji dwutorowej na całej swojej długości (49,8km). Będzie ona wyposażona w przewody fazowe dla dwóch torów 400 kV oraz dwa przewody światłowodowe OPGW.

 • prace formalno-prawne
 • projekt wykonawczy
 • wykonanie fundamentów słupów wraz z wykonaniem uziemień
 • dostawa i montaż słupów wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
 • dostawa i montaż przewodów fazowych
 • dostawa i montaż przewodów odgromowych OPGW
 • przewody fazowe: przewody wiązkowe 408-AL1F/34-UHST w układzie trójkąta równobocznego
 • przewody odgromowe: 2 x OPGW 48J dobrane do warunków zwarciowych
 • konstrukcje wsporcze: dwutorowe, kratowe, projektowane dla strefy obciążenia wiatrem W1 i oblodzeniem S1
 • maksymalna rozpiętość przęsła wiatrowego linii dwutorowej 400 kV - 450 m
 • maksymalna rozpiętość przęsła ciężarowego linii dwutorowej 400 kV - 585 m

Rozpocznij współpracę z nami.

Wycenimy Twój projekt.