Główny Punkt Zasilania Cieszanowice

Główny Punkt Zasilania Cieszanowice


STATUS PROJEKTU

status
W trakcie realizacji

ZAMAWIAJĄCY

author
GRIFFIN GROUP

KATEGORIA

settings
Stacje elektroenergetyczne

CZAS TRWANIA PROJEKTU

time
2018 - 2021
image

Opis inwestycji:

TAURON Dystrybucja rozpoczął budowę stacjonarnego systemu magazynowania energii, którego zadaniem będzie efektywniejsze gospodarowanie energią odbieraną z farm wiatrowych, poprawa parametrów energii i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej. Inwestycja powstaje w Cieszanowicach w województwie opolskim.

System magazynowania energii powstaje na terenie Głównego Punktu Zasilania Cieszanowice w gminie Kamiennik. Głównym zadaniem tej stacji elektroenergetycznej jest przekazywanie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w znajdującej się nieopodal farmie wiatrowej w Lipnikach.

- Istotą projektu jest powstanie takiego systemu magazynowania energii, który jako część sieci dystrybucyjnej, będzie efektywnie gospodarował energią elektryczną uzyskaną z elektrowni wiatrowych oraz świadczył usługi istotne dla bezpieczeństwa i niezawodności sieci - tłumaczy Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia. - Celem projektu jest także poprawa parametrów jakości energii i większa dostępność do energii elektrycznej dla naszych klientów - dodaje wiceprezes TAURONA.

Z punktu widzenia realizacji celów projektu ta lokalizacja jest bardzo korzystna, ponieważ stacja w Cieszanowicach współpracuje z położoną w odległości 7,5 km farmą wiatrową Lipniki. Tego typu farmy charakteryzują się dużą zmiennością wielkości produkcji energii w porównaniu do innych źródeł OZE, a jednocześnie stanowią największy udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce, spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii.

- Liczymy na to, że doświadczenia zdobyte przy systemie magazynowania w Cieszanowicach, szczególnie w zakresie technicznej i ekonomicznej użyteczności systemu, zostaną wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie są zainstalowane niestabilne źródła energii. Projekt ma również potwierdzić w praktyce korzyści z magazynowania energii elektrycznej w oparciu o innowacyjne magazyny energii wykorzystujące ogniwa elektrochemiczne - mówi Tomasz Rodziewicz, kierownik Biura innowacji i Nowych Technologii w TAURON Dystrybucja.

Budowany pilotażowy stacjonarny system magazynowania energii elektrycznej w Cieszanowicach będzie miał moc znamionową 3,16 MVA, a pojemność użyteczną 774 kWh. Na realizację projektu TAURON Dystrybucja pozyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Prace budowlane rozpoczęły się z początkiem września tego roku.

Budową zajmie się konsorcjum Griffin Group Energy oraz szwajcarskiej firmy Leclanche. Podwykonawcą prac infrastrukturalnych będzie firma PILE ELBUD z Krakowa.

Źródło: Tauron Polska Energia

  • wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (w tym projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i dokonanie innych czynności wymaganych przez ustawę Prawo budowalne
  • wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej m.in.:
  • budowa fundamentów pod kontenery
  • budowa siatki uziemiającej
  • posadowienie kontenera
  • budowa linii kablowej 15 kV
  • montaż modułów akumulatorowych

Rozpocznij współpracę z nami.

Wycenimy Twój projekt.