O nas

O spółce

intro image

Spółka PILE ELBUD powstała w 2000 roku na bazie kadry inżynieryjno-technicznej wywodzącej się z Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Kraków.

Początki firmy sięgają roku 2000. PILE ELBUD powstała na bazie kadry inżynieryjno-technicznej wywodzącej się z Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Kraków. Jako profesjonalna firma specjalizujemy się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla całej branży budownictwa elektroenergetycznego, począwszy od projektowania oraz pozyskania prawa drogi poprzez kompletację dostaw, wykonawstwo i rozruch aż do przekazania obiektu Inwestorowi.

Spółka rozwija również zakres działalności dot. realizacji innowacyjnych projektów energetycznych związanych głównie z odnawialnymi źródłami energii oraz szerokorozumianą tematyką magazynowania energii.

background-item

Jesteśmy obecni na polskim rynku budownictwa elektroenergetycznego od 20 lat.

icon
Zdrowie
icon
Jakość i serwis
icon
Ciągły rozwój
icon
Bezpieczeństwo
quote

Przedsiębiorstwo Pile Elbud S.A. wykonało powierzone prace terminowo z należytą starannością i zachowaniem obowiązujących norm i standardów, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymogami Zamawiającego.

Tauron Dystrybucja

quote

Prace zostały wykonane należycie, zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

PGE Dystrybucja S.A.

quote

Jakość i terminowość wykonanych prac została oceniona jako dobra.

PSE

quote

Potwierdzamy, że powyższe prace zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Energa Operator

quote

Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i w określonym terminie. PILE ELBUD S.A. wyżej wymienione prace wykonało prawidłowo, z należytą starannością i fachowością. Wykazała się zdolnościami organizacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym.

Aldesa

background item

Grupa kapitałowa

ASE jest firmą zajmującą się projektem technologii, dostawą i montażem, która koncentruje swoją działalność przede wszystkim na projektowaniu, produkcji i dostawie urządzeń i maszyn, czynnościach montażowych i rozruchem:

 • części elektrycznych obiektów energetycznych (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie)
 • części elektrycznych elementów urządzeń i maszyn, głównie systemów sterowania i bezpieczeństwa, systemów regulacji i sterowania, AKPiA (aparatury kontrolnej, pomiarowej i automatyki)
 • stacji rozdzielczych i transformatorowych dla WN i NN
 • zasilania podstawowego, zasilania rezerwowego i oświetlenia instalacji
 • elektroniki niskoprądowej i optycznych urządzeń sieciowych, rozdzielnic nN, okablowania strukturalnego

Ponadto świadczymy wymienione poniżej usługi w ramach zarówno kompleksowych, jak i częściowych umów na budowę nowych obiektów, modernizację, remont i konserwację, głównie w sektorze energetycznym i ogólnie w przemyśle, a także w zakresie infrastruktury i obiektów użyteczności publicznej:

 • przeglądy sprzętu elektrycznego
 • ustawienia parametrów i zabezpieczeń, testy wtórne przy użyciu urządzeń Omicron
 • pomiar napięcia na stykach
 • diagnostyka i uruchamianie
 • budowa i diagnostyka sieci optycznych

Spółka ASE-MC s.r.o. jest wytwarza następujący asortyment produktów.

Standardowa produkcja:

 • tablice rozdzielcze
 • korytka kablowe
 • estakady kablowe
 • szafy rozdzielcze
 • panele
 • systemy regałowe

Produkcja na zamówienie:

 • konstrukcje stalowe
 • kratki podłogowe
 • ogrodzenia
 • bramy przesuwne
 • montaż
 • malowanie proszkowe

Produkcja przy użyciu:

 • cięcie laserowe i wodne
 • galwanizacja
 • cynkowanie ogniowe
 • urządzenia przyłączeniowe

ASE-MC dysponuje nowoczesnymi technologiami, które pozwalają na wykonywanie blach o najwyższej jakości. W ofercie ASE-MC znajduje się standardowe wykonanie rozdzielnic, korytek kablowych, estakad kablowych i paneli elektrycznych. Możliwa jest również produkcja na zamówienie, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta. Spółka jest również w stanie dodatkowo dostosować lub zastosować inne obróbki standardowych produktów ASE-MC.

ASE-MC pracuje z obróbką CNC blach do 3mm grubości. Pozostałą dokładną produkcję zapewnia dzięki współpracy z dostawcami. Jest również w stanie wykonać prace konstrukcyjne, rzemieślnicze i montażowe z profili walcowanych. Posiada własny standard wzornictwa przemysłowego dla urządzeń swojej produkcji: Tablice rozdzielcze, korytka kablowe, konstrukcje stalowe itp. Wykończenie powierzchni odbywa się poprzez ocynkowanie (cynkowanie ogniowe, cynkowanie metaliczne), malowanie proszkowe itp.

Głównym programem działu budownictwa firmy FORTEL jest wykonywanie obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty inżynierskie i ekologiczne, obiekty budownictwa energetycznego, komunalnego i mieszkaniowego)

Firma realizuje projekty, takie jak:

 • budynki energetyczne
 • budynki przemysłowe
 • obiekty inżynieryjne
 • obiekty dla ekologii i ochrony środowiska naturalnego
 • budynki administracyjne i budynki użyteczności publicznej
 • salony samochodowe i zaplecza serwisowe
 • budynki hoteli i pensjonatów

Siedziba firmy znajduje się w hali produkcyjnej firmy FORTEL w miejscowości Hradec Králové - Kukleny, gdzie znajduje się centrum administracyjne, magazyny, garaże i teren budowy.

W firmie pracuje około 50 pracowników (do 80 w sezonie). Strukturę zarządzania tworzą działy, każdy zarządzany przez oddzielnego kierownika budowy. Są oni odpowiedzialni za kontrolę prac na terenie budowy. Taka struktura zarządzania sprawia, że firma jest bardzo efektywna, co w rezultacie prowadzi do bardzo korzystnych cen w porównaniu do jakości i standardu wykonywanych projektów.

KB Servis elektro s.r.o., spółka zależna holdingu ASE, jest dostawcą materiałów elektrotechnicznych, urządzeń i dodatkowego wyposażenia elektrycznego. Dostarcza również kable o różnych żyłach, przekrojach i lokalizacjach.

Spółka nastawiona jest przede wszystkim na dostarczanie kompletnych materiałów do konkretnych projektów - materiałów elektrotechnicznych i kabli.

Siedziba firmy znajduje się w Pradze, w strefie przemysłowej Hostivař.