Oferty pracy

Aktualne oferty pracy:

Specjalista ds. systemów informacji przestrzennej

Miejsce pracy: Kraków, Polska

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunki geodezja, architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, inżynieria lądowa
 • Biegła umiejętność pracy w środowiskach QGIS, EWMAPA AUTOCAD
 • Biegła znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu procesu inwestycyjnego, w tym ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o gospodarce nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane
 • Mile widziane umiejętności z zakresu środowiska BIM: platformy CDE, praca z chmurą punktów, LIDAR
 • Mile widziane doświadczenie przy realizacji obiektów liniowych
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Pozyskiwanie, przetwarzanie i zarządzenie danymi
 • Weryfikacja danych
 • Rozwój platformy CDE
 • Przygotowywanie raportów, zestawień, analiz
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia z zakresu wiedzy technicznej
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole
Specjalista ds. Rozruchu i AKPiA

Miejsce pracy: Obszar całego kraju, praca w delegacjach

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wykształcenie średnie/wyższe techniczne o kierunku elektrotechnika / energetyka
 • ABB, Siprotec 4, Siprotec 5, C&C
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Dyspozycyjność (praca na terenie całego kraju)
 • Uprawnienia SEP (E lub D)
 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Chęci rozwoju, motywacja i zaangażowanie
 • Mile widziane:
 • Doświadczenie przy uruchamianiu obiektów infrastruktury elektroenergetycznej
 • Umiejętność konfiguracji zabezpieczeń elektroenergetycznych m.in.: Alstom, Schneider
 • Znajomość języka angielskiego
 • Próby funkcjonalne, badania pomontażowe aparatury WN/SN oraz obwodów wtórnych elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
 • Sporządzanie protokołów z wykonanych prac kontrolno-pomiarowych
 • Udział w opracowaniu dokumentacji pomontażowej
 • Udział w odbiorach końcowych, testach SAT, FAT
 • Konfiguracja oraz testowanie zabezpieczeń elektroenergetycznych
 • Przeprowadzanie szkoleń obsługi stacji elektroenergetycznych w zakresie AKPiA oraz EAZ
 • Przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywanych prac
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia z zakresu wiedzy technicznej
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole
Specjalista ds. Ofertowania

Miejsce pracy: Kraków, Polska

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wykształcenie kierunkowe elektrotechnika lub pokrewne
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Wiedza z zakresu kosztorysów KNR
 • Znajomość branży elektroenergetycznej
 • Powadzenie procesu ofertowania od zapytania do złożenia oferty
 • Przygotowanie kompletnej oferty
 • Prowadzenie rozmowny z potencjalnymi podwykonawcami i dostawcami
 • Pozyskiwanie ofert zewnętrznych
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia z zakresu wiedzy technicznej
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole
Kierownik projektu

Miejsce pracy: Kraków, Polska

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wiedza z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji oraz znajomość procedur administracyjnych w budownictwie
 • Mile widziane wykształcenie wyższe elektroenergetyczne
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w budownictwie elektroenergetycznym
 • Umiejętność do bardzo dobrej organizacji pracy
 • Kreatywność w rozwiązywaniu nieprzewidzianych trudności w prowadzonych budowach
 • Zdolności do nawiązywania kontaktów międzyludzkich, budowania prawidłowych relacji w kierowanym zespole oraz wypracowywaniu  autorytetu
 • Zaangażowanie w realizację powierzonych celów
 • Prawo jazdy kat B
 • Dbałość o prawidłowe zarządzanie projektem zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami dotyczącymi realizacji projektów oraz polityką firmy
 • Zapewnienie prawidłowej komunikacji i współpracy z inwestorem oraz kontrahentami
 • Kierowanie pracą przydzielonego zespołu oraz koordynacja działań osób i podmiotów współpracujących przy realizacji zadań
 • Bieżący nadzór i kontrola postępu prac w celu utrzymania zgodności projektu z założonym planem
 • Przygotowywanie sprawozdań, raportów i analiz z przebiegu oraz zakończenia realizacji projektu
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia z zakresu wiedzy technicznej
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole
Kierownik budowy

Miejsce pracy: Obszar całego kraju, praca w delegacjach

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wykształcenie wyższe elektroenergetyczne
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • Doświadczenie zawodowe w budownictwie elektroenergetycznym
 • Umiejętność do bardzo dobrej organizacji prac
 • Kreatywność w rozwiązywaniu nieprzewidzianych trudności w prowadzonych budowach
 • Zdolności do nawiązywania kontaktów międzyludzkich, budowania prawidłowych relacji w kierowanym zespole oraz wypracowywaniu autorytetu.
 • Zaangażowanie w realizację powierzonych celów
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Prowadzenie budowy, modernizacji, remontów i usuwania awarii elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych, stacji elektroenergetycznych, wież, masztów antenowych
 • Reprezentowanie Spółki w imieniu Zarządu w stosunku do organów administracji państwowej, samorządowej, inwestorów i osób trzecich
 • Nadzór nad prowadzonymi robotami zgodnie z projektem technicznym oraz założonymi harmonogramami, wytycznymi technologicznymi, instrukcjami i wiedzą techniczną
 • Nadzór nad pracownikami przydzielonymi do realizacji budowy
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji budowy
 • Prowadzenie rozliczeń ekonomicznych budówóœ
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizacji budów
 • Dysponowanie środkami technicznymi z zachowaniem zasad gospodarności
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia z zakresu wiedzy technicznej
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole

PRACA W PILE ELBUD

Brak ofert pracy dla Ciebie?
Wyślij swoje CV

Wyślij CV

background background

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się