Oferty pracy

Aktualne oferty pracy:

Specjalista ds. BHP

Miejsce pracy: Holandia, Niemcy, Kraje Skandynawskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wykształcenie wyższe
 • Uprawnienia do pełnienia obowiązków specjalisty ds. BHP (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • Doświadczenie zawodowe w służbie BHP (branża budowlana), min. 2 lata
 • Uprawnienia inspektora p.poż. (mile widziane)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (warunek konieczny)
 • Znajomość języka niemieckiego lub niderlandzkiego (mile widziane)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do pracy w delegacji
 • Zaangażowanie i chęć rozwoju
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 • Wysoki poziom kultury osobistej, umiejętność zachowania dyskrecji i taktu
 • Energia, otwartość, komunikatywność
 • Obowiązkowym punktem pracy jest odbycie szkolenia w siedzibie firmy
 • Udział w postępowaniach powypadkowych, sporządzanie dokumentacji oraz statystycznych kart wypadków, a także opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych zarządzeń, procedur i instrukcji stanowiskowych w zakresie BHP
 • Opracowanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego
 • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji
 • Raportowanie i prezentowanie wyników i analiz BHP
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie BHP i PPOŻ
 • Bieżące doradztwo z zakresu przepisów BHP i PPOŻ oraz przestrzeganie przepisów i zasad w/w obszarach
 • Aktywny udział w procesie realizacji produkcji (w tym Lean Manufacturing) w zakresie: nadzoru nad pracami instalacyjnymi, remontowymi i serwisowymi oraz aktywny udział w projektach związanych z nowymi lub modernizowanymi instalacjami
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia z zakresu wiedzy technicznej
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole
Specjalista ds. Rozruchu i AKPiA

Miejsce pracy: Obszar całego kraju, praca w delegacjach

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wykształcenie średnie/wyższe techniczne o kierunku elektrotechnika / energetyka
 • ABB, Siprotec 4, Siprotec 5, C&C
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Dyspozycyjność (praca na terenie całego kraju)
 • Uprawnienia SEP (E lub D)
 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Chęci rozwoju, motywacja i zaangażowanie
 • Mile widziane:
 • Doświadczenie przy uruchamianiu obiektów infrastruktury elektroenergetycznej
 • Umiejętność konfiguracji zabezpieczeń elektroenergetycznych m.in.: Alstom, Schneider
 • Znajomość języka angielskiego
 • Próby funkcjonalne, badania pomontażowe aparatury WN/SN oraz obwodów wtórnych elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
 • Sporządzanie protokołów z wykonanych prac kontrolno-pomiarowych
 • Udział w opracowaniu dokumentacji pomontażowej
 • Udział w odbiorach końcowych, testach SAT, FAT
 • Konfiguracja oraz testowanie zabezpieczeń elektroenergetycznych
 • Przeprowadzanie szkoleń obsługi stacji elektroenergetycznych w zakresie AKPiA oraz EAZ
 • Przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywanych prac
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia z zakresu wiedzy technicznej
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole
Specjalista ds. Ofertowania

Miejsce pracy: Kraków, Polska

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wykształcenie kierunkowe elektrotechnika lub pokrewne
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Wiedza z zakresu kosztorysów KNR
 • Znajomość branży elektroenergetycznej
 • Powadzenie procesu ofertowania od zapytania do złożenia oferty
 • Przygotowanie kompletnej oferty
 • Prowadzenie rozmowny z potencjalnymi podwykonawcami i dostawcami
 • Pozyskiwanie ofert zewnętrznych
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Przyjazną atmosferę oraz atrakcyjne warunki pracy
 • Umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
Kierownik projektu

Miejsce pracy: Kraków, Polska

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wiedza z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji oraz znajomość procedur administracyjnych w budownictwie
 • Znajomość narzędzi pakietu MS Office
 • Zaangażowanie, uczciwość, rzetelność, terminowość wykonywanych zadań
 • Prawo jazdy kat B
 • Mile widziane doświadczenie w budownictwie energetycznym
 • Kierowanie pracami zespołów projektowych oraz kompleksowa koordynacja działań, osób i firm współpracujących przy realizacji inwestycji wykonywanych przez spółkę w celu osiągnięcia terminowego i efektywnego ekonomicznie wyniku realizowanych kontraktów
 • Koordynowanie całym procesem inwestycyjnym od planowania inwestycji, aż do zakończenia i rozliczenia projektu
 • Nadzór i kontrola finansowa nad realizowanymi projektami
 • Kontrolowanie postępu realizacji inwestycji w stosunku do zaakceptowanego budżetu i harmonogramu
 • Weryfikacja dokumentacji pod względem formalnym i technicznym
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach i negocjacjach z urzędami, gestorami mediów, klientami i podwykonawcami
 • Nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem procesów przetargowych na wybór podwykonawców oraz projektantów
 • Nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem procesów przetargowych na wybór podwykonawców oraz projektantów
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Przyjazną atmosferę oraz atrakcyjne warunki pracy
 • Umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
Kierownik budowy

Miejsce pracy: Obszar całego kraju, praca w delegacjach

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wykształcenie wyższe elektroenergetyczne
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • Doświadczenie zawodowe w budownictwie elektroenergetycznym
 • Umiejętność do bardzo dobrej organizacji prac
 • Kreatywność w rozwiązywaniu nieprzewidzianych trudności w prowadzonych budowach
 • Zdolności do nawiązywania kontaktów międzyludzkich, budowania prawidłowych relacji w kierowanym zespole oraz wypracowywaniu autorytetu.
 • Zaangażowanie w realizację powierzonych celów
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Prowadzenie budowy, modernizacji, remontów i usuwania awarii elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych, stacji elektroenergetycznych, wież, masztów antenowych
 • Reprezentowanie Spółki w imieniu Zarządu w stosunku do organów administracji państwowej, samorządowej, inwestorów i osób trzecich
 • Nadzór nad prowadzonymi robotami zgodnie z projektem technicznym oraz założonymi harmonogramami, wytycznymi technologicznymi, instrukcjami i wiedzą techniczną
 • Nadzór nad pracownikami przydzielonymi do realizacji budowy
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji budowy
 • Prowadzenie rozliczeń ekonomicznych budówóœ
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizacji budów
 • Dysponowanie środkami technicznymi z zachowaniem zasad gospodarności
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Przyjazną atmosferę oraz atrakcyjne warunki pracy
 • Umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną

PRACA W PILE ELBUD

Brak ofert pracy dla Ciebie?
Wyślij swoje CV

Wyślij CV

background background

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się