Oferty pracy

Aktualne oferty pracy:

Specjalista ds. zakupów

Miejsce pracy: Kraków, Polska

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość branży elektroenergetycznej
 • Znajomość zagadnień technicznych (preferowana branża elektroenergetyczna)
 • Umiejętność analizy dokumentacji przetargowych (SIWZ, projekty, przedmiary)
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office)
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Obsługa i realizacja zamówień materiałowych, usług podwykonawców itp.
 • Przygotowywanie zestawień materiałowych pod zamówienia na podstawie otrzymanej dokumentacji
 • Analiza rynku dostawców, podwykonawców w obrębie obszaru działalności Spółki
 • Udział w procesie przygotowania wycen
 • Rozsyłanie zapytań ofertowych do dostawców, podwykonawców
 • Dokonywanie wyboru najkorzystniejszej cenowo i zakresowo oferty
 • Ustalanie i uzgadnianie danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole
 • Możliwość rozwoju osobistego, poprzez udział w ciekawych projektach
Specjalista ds. ofertowania i kosztorysowania

Miejsce pracy: Kraków, Polska

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność kosztorysowania w programie (preferowany program NORMA)
 • Znajomość zagadnień technicznych z zakresu energetyki, w tym energetyki zawodowej (linie i stacje o napięciu 110kV i wyższym) - w zakresie niezbędnym do kosztorysowania
 • Umiejętność analizy dokumentacji przetargowych (SIWZ, projekty, przedmiary)
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office)
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Przygotowywanie wycen do ofert przetargowych
 • Kompletowanie oraz przygotowanie części technicznej i handlowej oferty
 • Opracowywanie kosztorysów ofertowych, powykonawczych, inwestorskich, przedmiarów w branży energetycznej i energetyki zawodowej (linie i stacje o napięciu 110kV i wyższym)
 • Rozsyłanie zapytań ofertowych do dostawców, podwykonawców
 • Dokonywanie wyboru najkorzystniejszej cenowo i zakresowo oferty
 • Ustalanie i uzgadnianie danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych
 • Formułowanie pytań dotyczących dokumentacji przetargowych (SIWZ, projekty) do inwestora
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole
 • Możliwość rozwoju osobistego, poprzez udział w ciekawych projektach
Specjalista ds.BHP

Miejsce pracy: Kraków, praca w delegacji na terenie całego kraju

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP / lub wykształcenie wyższe i zawód technika BHP / lub studia podyplomowe w zakresie BHP
 • Uprawnienia do pełnienia obowiązków specjalisty ds. BHP (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • Doświadczenie zawodowe w służbie BHP (branża budowlana / elektroenergetyczna / elektryczna), min. 3 lata
 • Ukończone szkolenie z zakresu bezpiecznej organizacji prac na wysokości
 • Aktualne uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku Dozoru w zakresie grupy I punkt 3 (bez ograniczeń napięcia) – mile widziane
 • Uprawnienia inspektora p.poż. (mile widziane)
 • Znajomość języka angielskiego
 • Czynne prawo jazdy kat. B
Od osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. BHP wymagany będzie nadzór i organizacja całokształtu działań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 • Zadania:
 • Przeprowadzanie audytów i przeglądów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznej pracy
 • Opracowanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego
 • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji
 • Opracowywanie analiz stanu BHP w Spółce oraz rekomendowanie działań w tym obszarze
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie BHP i PPOŻ
 • Bieżące doradztwo z zakresu przepisów BHP i PPOŻ oraz przestrzeganie przepisów i zasad w/w obszarach
 • Udział w postępowaniach powypadkowych, sporządzanie dokumentacji oraz statystycznych kart wypadków, a także opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych zarządzeń, procedur i instrukcji stanowiskowych w zakresie BHP
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole
 • Możliwość rozwoju osobistego, poprzez udział w ciekawych projektach
Kierownik projektu

Miejsce pracy: Kraków, praca również w delegacji

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wiedza z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji oraz znajomość procedur administracyjnych w budownictwie
 • Mile widziane wykształcenie wyższe elektroenergetyczne
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w budownictwie elektroenergetycznym
 • Umiejętność do bardzo dobrej organizacji pracy
 • Kreatywność w rozwiązywaniu nieprzewidzianych trudności w prowadzonych budowach
 • Zdolności do nawiązywania kontaktów międzyludzkich, budowania prawidłowych relacji w kierowanym zespole oraz wypracowywaniu  autorytetu
 • Zaangażowanie w realizację powierzonych celów
 • Prawo jazdy kat B
 • Dbałość o prawidłowe zarządzanie projektem zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami dotyczącymi realizacji projektów oraz polityką firmy
 • Zapewnienie prawidłowej komunikacji i współpracy z inwestorem oraz kontrahentami
 • Kierowanie pracą przydzielonego zespołu oraz koordynacja działań osób i podmiotów współpracujących przy realizacji zadań
 • Bieżący nadzór i kontrola postępu prac w celu utrzymania zgodności projektu z założonym planem
 • Przygotowywanie sprawozdań, raportów i analiz z przebiegu oraz zakończenia realizacji projektu
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia z zakresu wiedzy technicznej
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole
Inżynier budowy

Miejsce pracy: Praca w delegacjach na terenie kraju i za granicą

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe elektryczne, elektrotechniczne lub energetyczne
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej
 • Gotowość do pracy w delegacjach na terenie kraju i za granicą
 • Prawo jazdy kat B
 • Znajomość języków obcych : angielski, niemiecki, czeski będzie dodatkowym atutem
 • Prowadzenie budowy, modernizacji, remontów i usuwanie awarii elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych, stacji elektroenergetycznych, wież, masztów antenowych
 • Nadzór nad prowadzonymi robotami zgodnie z założonymi harmonogramami, wytycznymi technologicznymi oraz instrukcjami i wiedzą techniczną
 • Reprezentowanie Spółki w stosunku do organów administracji państwowej, samorządowej, inwestorów i osób trzecich
 • Nadzór nad pracownikami przydzielonymi do realizacji budowy i ich czasem pracy
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji budowy i rozliczeń ekonomicznych
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizacji budów
 • Organizowanie zaplecza budowy
 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Prywatną opiekę medyczna
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: pożyczki, wczasy pod gruszą
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji w branży elektroenergetycznej
 • Możliwość rozwoju osobistego, poprzez udział w ciekawych projektach oraz szkolenia
 • Przyjazną atmosferę oraz atrakcyjne warunki pracy
Kierownik budowy

Miejsce pracy: Praca w delegacjach na terenie kraju i za granicą

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wykształcenie wyższe elektroenergetyczne
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • Doświadczenie zawodowe w budownictwie elektroenergetycznym
 • Umiejętność do bardzo dobrej organizacji prac
 • Kreatywność w rozwiązywaniu nieprzewidzianych trudności w prowadzonych budowach
 • Zdolności do nawiązywania kontaktów międzyludzkich, budowania prawidłowych relacji w kierowanym zespole oraz wypracowywaniu autorytetu.
 • Zaangażowanie w realizację powierzonych celów
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Prowadzenie budowy, modernizacji, remontów i usuwania awarii elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych, stacji elektroenergetycznych, wież, masztów antenowych
 • Reprezentowanie Spółki w imieniu Zarządu w stosunku do organów administracji państwowej, samorządowej, inwestorów i osób trzecich
 • Nadzór nad prowadzonymi robotami zgodnie z projektem technicznym oraz założonymi harmonogramami, wytycznymi technologicznymi, instrukcjami i wiedzą techniczną
 • Nadzór nad pracownikami przydzielonymi do realizacji budowy
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji budowy
 • Prowadzenie rozliczeń ekonomicznych budówóœ
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizacji budów
 • Dysponowanie środkami technicznymi z zachowaniem zasad gospodarności
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia z zakresu wiedzy technicznej
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole

PRACA W PILE ELBUD

Brak ofert pracy dla Ciebie?
Wyślij swoje CV

Wyślij CV

background background

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się