Oferty pracy

Aktualne oferty pracy:

Specjalista/tka ds. finansów i kontrolingu

Miejsce pracy: Kraków, Polska

Rodzaj umowy: Umowa o pracę, pełny etat

 • Wykształcenie wyższe; preferowane o profilu ekonomicznym, finansowym lub rachunkowym
 • Wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej
 • Dobre rozumienie bilansu i analizy wskaźnikowej
 • Zaawansowana praktyczna znajomość programu Excel
 • Znajomość systemów klasy ERP oraz baz danych
 • Samodzielność, profesjonalizm, odpowiedzialność za proponowane rozwiązania
 • Mile widziane doświadczenie w firmie budowlanej
 • Opis stanowiska: Dostarczanie Zarządowi i kierownictwu Spółki informacji niezbędnych do osiągnięcia założonych celów Spółki, wsparcie w strategicznych decyzjach, doskonalenie narzędzi kontrolingowych oraz optymalizacja procesów.
 • Udział w procesie budżetowania i prognoz finansowych oraz kontrola ich realizacji
 • Udział w procesie księgowego zamknięcia miesiąca
 • Udział w raportowaniu kwartalnym i rocznym
 • Sporządzanie raportów ad hoc
 • Współpraca z audytorami
 • Udział w usprawnianiu procedur i procesów w firmie, doskonalenie narzędzi raportowania
 • Współpraca z innymi działami firmy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia z zakresu wiedzy technicznej
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole
Kierownik projektu

Miejsce pracy: Kraków, praca również w delegacji

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wiedza z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji oraz znajomość procedur administracyjnych w budownictwie
 • Mile widziane wykształcenie wyższe elektroenergetyczne
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w budownictwie elektroenergetycznym
 • Umiejętność do bardzo dobrej organizacji pracy
 • Kreatywność w rozwiązywaniu nieprzewidzianych trudności w prowadzonych budowach
 • Zdolności do nawiązywania kontaktów międzyludzkich, budowania prawidłowych relacji w kierowanym zespole oraz wypracowywaniu  autorytetu
 • Zaangażowanie w realizację powierzonych celów
 • Prawo jazdy kat B
 • Dbałość o prawidłowe zarządzanie projektem zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami dotyczącymi realizacji projektów oraz polityką firmy
 • Zapewnienie prawidłowej komunikacji i współpracy z inwestorem oraz kontrahentami
 • Kierowanie pracą przydzielonego zespołu oraz koordynacja działań osób i podmiotów współpracujących przy realizacji zadań
 • Bieżący nadzór i kontrola postępu prac w celu utrzymania zgodności projektu z założonym planem
 • Przygotowywanie sprawozdań, raportów i analiz z przebiegu oraz zakończenia realizacji projektu
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia z zakresu wiedzy technicznej
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole
Inżynier budowy

Miejsce pracy: Praca w delegacjach na terenie kraju i za granicą

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe elektryczne, elektrotechniczne lub energetyczne
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej
 • Gotowość do pracy w delegacjach na terenie kraju i za granicą
 • Prawo jazdy kat B
 • Znajomość języków obcych : angielski, niemiecki, czeski będzie dodatkowym atutem
 • Prowadzenie budowy, modernizacji, remontów i usuwanie awarii elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych, stacji elektroenergetycznych, wież, masztów antenowych
 • Nadzór nad prowadzonymi robotami zgodnie z założonymi harmonogramami, wytycznymi technologicznymi oraz instrukcjami i wiedzą techniczną
 • Reprezentowanie Spółki w stosunku do organów administracji państwowej, samorządowej, inwestorów i osób trzecich
 • Nadzór nad pracownikami przydzielonymi do realizacji budowy i ich czasem pracy
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji budowy i rozliczeń ekonomicznych
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizacji budów
 • Organizowanie zaplecza budowy
 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Prywatną opiekę medyczna
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: pożyczki, wczasy pod gruszą
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji w branży elektroenergetycznej
 • Możliwość rozwoju osobistego, poprzez udział w ciekawych projektach oraz szkolenia
 • Przyjazną atmosferę oraz atrakcyjne warunki pracy
Kierownik budowy

Miejsce pracy: Praca w delegacjach na terenie kraju i za granicą

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Wykształcenie wyższe elektroenergetyczne
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • Doświadczenie zawodowe w budownictwie elektroenergetycznym
 • Umiejętność do bardzo dobrej organizacji prac
 • Kreatywność w rozwiązywaniu nieprzewidzianych trudności w prowadzonych budowach
 • Zdolności do nawiązywania kontaktów międzyludzkich, budowania prawidłowych relacji w kierowanym zespole oraz wypracowywaniu autorytetu.
 • Zaangażowanie w realizację powierzonych celów
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Prowadzenie budowy, modernizacji, remontów i usuwania awarii elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych, stacji elektroenergetycznych, wież, masztów antenowych
 • Reprezentowanie Spółki w imieniu Zarządu w stosunku do organów administracji państwowej, samorządowej, inwestorów i osób trzecich
 • Nadzór nad prowadzonymi robotami zgodnie z projektem technicznym oraz założonymi harmonogramami, wytycznymi technologicznymi, instrukcjami i wiedzą techniczną
 • Nadzór nad pracownikami przydzielonymi do realizacji budowy
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji budowy
 • Prowadzenie rozliczeń ekonomicznych budówóœ
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizacji budów
 • Dysponowanie środkami technicznymi z zachowaniem zasad gospodarności
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia z zakresu wiedzy technicznej
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole
Elektromonter

Miejsce pracy: Praca w delegacjach na terenie kraju i za granicą

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Dyspozycyjność do pracy w delegacjach
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • Umiejętność pracy w zespole

   

 • Mile widziane:
 • Świadectwo kwalifikacyjne elektryczne „E” grupa 1 o napięciu znamionowym powyżej 1kV
 • Wykształcenie zasadnicze lub średnie techniczne o profilu elektrycznym lub pokrewnym
 • Doświadczenie w pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Prace związane z budową i przebudową linii i stacji elektroenergetycznych do 400kV
 • Prace eksploatacyjne na liniach i stacjach elektroenergetycznych do 400kV
 • Prace związane z usuwaniem awarii na liniach i stacjach elektroenergetycznych do 400kV
 • Umowę o pracę: wynagrodzenie zasadnicze, premia uznaniowa, dodatki branżowe
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : pożyczki, wczasy pod gruszą
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Szkolenia branżowe: SEP , BHP, wysokościowe, inne
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole
 • Szukamy wielu kandydatów
Specjalista ds. prawno-administracyjnych – negocjator

Miejsce pracy: Kraków, praca w delegacji na terenie całego kraju

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 • Gotowość do pracy w terenie
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu procesu inwestycyjnego, w tym ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o gospodarce nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane
 • Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunki geodezja, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, inżynieria lądowa, prawo i administracja
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziane doświadczenie przy realizacji obiektów liniowych oraz umiejętność pracy w środowiskach QGIS, EWMAPA lub AUTOCAD
 • Reprezentowanie inwestorów realizujących zadania celu publiczneg
 • Prowadzenie negocjacji/rokowań z właścicielami nieruchomości położonych na trasie inwestycji liniowych
 • Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości położonych na trasie inwestycji liniowych
 • Weryfikacja danych z ewidencji gruntów i budynków
 • Przygotowywanie raportów, zestawień, analiz
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne szkolenia z zakresu wiedzy technicznej
 • Program benefitów (m.in. pakiety medyczne LuxMed, program pożyczek pracowniczych, wczasy pod gruszą)
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę przy ciekawych i ambitnych projektach w młodym i ambitnym zespole

PRACA W PILE ELBUD

Brak ofert pracy dla Ciebie?
Wyślij swoje CV

Wyślij CV

background background

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się