Linie przesyłowe

Linie przesyłowe

intro-image

Trzonem działalności PILE ELBUD SA są realizacje prac związanych z budową linii przesyłowych i rozdzielczych − cały zakres napięć.

ŁĄCZYMY POTENCJAŁY

Firma przez 20 lat swojej działalności zrealizowała liczne kontrakty, w tym budowy nowych oraz modernizacje istniejących linii napowietrznych i kablowych oraz stacji wysokich i najwyższych napięć.

  • budowa, modernizacja i remont linii napowietrznych 6-30kV, 110kV, 220kV, 400kV i 750kV
  • budowa, modernizacja i remont linii kablowych wysokiego i średniego napięcia
  • skablowania linii napowietrznych
  • montaż przewodów światłowodowych zainstalowanych w linkach odgromowych, przewodów światłowodowych, podwieszonych oraz przewodów światłowodowych samonośnych
  • montaż wszelkich konstrukcji stalowych
  • usuwanie awarii powstałych na liniach elektroenergetycznych
  • przebudowy w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą
  • realizacji zadań w formie "pod klucz"
  • budowa masztów radiowo-telewizyjnych oraz masztów dla potrzeb telefonii komórkowej
  • usługi serwisowe i eksploatacyjne
Icon
doświadczona kadra menadżersko-inżynieryjna oraz wysoko wykwalifikowane brygady techników i instalatorów
Icon
kompleksowość, czyli od zezwolenia na budowę, aż po relizację
Icon
ponad 20 lat doświadczenia na rynku
Icon
własne zaplecze maszyn, pojazdów oraz specjalistycznego sprzętu

Wyłączenie zerwanego przewodu spod napięcia następuje w czasie 0,1 s, czyli zanim zetknie się on z ziemią.

Nie, nie ściągają piorunów. Miejsce uderzenia pioruna jest losowe. Linie najwyższych napięć wyposażone są w przewody odgromowe, co chroni je przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Obecność przewodów odgromowych umieszczonych nad przewodami fazowymi powoduje, że przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniony jest również obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów wzdłuż całej linii napowietrznej.

Nie, ani linia ani stacja w żaden sposób nie zakłócają sygnałów radiowych i telewizyjnych, z uwagi na fakt, że częstotliwość pól w tym przypadku jest bardzo niska.

Nie, i nie potwierdza tego żadna renomowana instytucja naukowa. Argumentem może być również to, że linie te istnieją tuż przy zabudowie od dziesiątek lat. W samej Polsce istnieje ponad 14 000 km linii najwyższych napięć. W Europie mówimy o ok. 150 000 km. Każda linia energetyczna budowana jest z poszanowaniem rygorystycznych norm środowiskowych wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych decyzji.

Linie przesyłowe są jednym ze źródeł pól elektromagnetycznych w środowisku. Są to pola niskiej częstotliwości 50 Hz (herców), takie same jak wytwarzane przez urządzenia elektryczne używane w każdym domu np. odkurzacz, pralkę czy żelazko. Pole elektromagnetyczne składa się z pola elektrycznego i magnetycznego. Ich wartości, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie bardzo rygorystyczne normy – najbardziej rygorystyczne w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy uznaje się, że nawet długotrwałe przebywanie w obszarze oddziaływania pól o wartościach wyższych niż podane w wyżej wymienionym rozporządzeniu, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.

Linie przesyłowe są jednym ze źródeł pól elektromagnetycznych w środowisku. Są to pola niskiej częstotliwości 50 Hz (herców), takie same jak wytwarzane przez urządzenia elektryczne używane w każdym domu np. odkurzacz, pralkę czy żelazko. Pole elektromagnetyczne składa się z pola elektrycznego i magnetycznego. Ich wartości, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie bardzo rygorystyczne normy – najbardziej rygorystyczne w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy uznaje się, że nawet długotrwałe przebywanie w obszarze oddziaływania pól o wartościach wyższych niż podane w wyżej wymienionym rozporządzeniu, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.

Linie przesyłowe są jednym ze źródeł pól elektromagnetycznych w środowisku. Są to pola niskiej częstotliwości 50 Hz (herców), takie same jak wytwarzane przez urządzenia elektryczne używane w każdym domu np. odkurzacz, pralkę czy żelazko. Pole elektromagnetyczne składa się z pola elektrycznego i magnetycznego. Ich wartości, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie bardzo rygorystyczne normy – najbardziej rygorystyczne w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy uznaje się, że nawet długotrwałe przebywanie w obszarze oddziaływania pól o wartościach wyższych niż podane w wyżej wymienionym rozporządzeniu, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.

Linie przesyłowe są jednym ze źródeł pól elektromagnetycznych w środowisku. Są to pola niskiej częstotliwości 50 Hz (herców), takie same jak wytwarzane przez urządzenia elektryczne używane w każdym domu np. odkurzacz, pralkę czy żelazko. Pole elektromagnetyczne składa się z pola elektrycznego i magnetycznego. Ich wartości, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie bardzo rygorystyczne normy – najbardziej rygorystyczne w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy uznaje się, że nawet długotrwałe przebywanie w obszarze oddziaływania pól o wartościach wyższych niż podane w wyżej wymienionym rozporządzeniu, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.

Zobacz również

Realizacje

 

Modernizacja linii 110kV Kalisz Centrum - Kalisz Północ, oraz Kalisz Centrum - Piwonice.

Zobacz więcej

Strefa wiedzy

 

CDE sercem BIM

Zobacz więcej

Rozpocznij współpracę z nami.

Wycenimy Twój projekt.