Kalisz gmina miejska, Modernizacja linii WN 110 kV, wprowadzenie do GPZ Kalisz Centrum

Kalisz gmina miejska, Modernizacja linii WN 110 kV, wprowadzenie do GPZ Kalisz Centrum


STATUS PROJEKTU

status
W trakcie realizacji

ZAMAWIAJĄCY

author
Energa-Operator SA

KATEGORIA

settings
Linie przesyłowe

CZAS TRWANIA PROJEKTU

time
2013 - 2021
image

Opis inwestycji:

PILE ELBUD współpracując z Operatorami dystrybucyjnymi na terenie całej Polski ma w swoim portfelu zamówień realizację zadań na obiektach Energa-Operator SA. Jednym z takich kontraktów jest modernizacja linii 110kV Kalisz Centrum - Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum - Piwonice.

Zadanie to polega na wymianie przewodów fazowych oraz dostosowaniu linii do obciążalności na +80°C . Pozwoli to na zwiększenie mocy przesyłowych powyższych linii przy jednoczesnym zachowaniu jej dotychczasowej trasy oraz zajmowanej powierzchni.

W ramach prowadzonych prac wymienione zostaną przewody fazowe, część łańcuchów izolatorowych oraz podwyższone dwa stanowiska słupowe. Dodatkowo wymieniony zostanie jeden z przewodów odgromowych linii na przewód typu OPGW umożliwiający transmisję danych poprzez światłowód.

  • dokumentacja projektowa
  • pozyskanie prawa do dysponowania gruntem
  • wykonanie robót budowlano-montażowych

Rozpocznij współpracę z nami.

Wycenimy Twój projekt.