Budowa linii 400kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo

Budowa linii 400kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo


STATUS PROJEKTU

status
W trakcie realizacji

ZAMAWIAJĄCY

author
PSE S.A.

KATEGORIA

settings
Linie przesyłowe

CZAS TRWANIA PROJEKTU

time
2017-2023
image

Opis inwestycji:

Budowa linii elektroenergetycznej 400kV relacji Jasiniec − Grudziądz Węgrowo ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północnej części kraju. Wpłynie na poprawę zasilania województwa kujawsko-pomorskiego oraz aglomeracji bydgoskiej i grudziądzkiej. Jest ważnym elementem "Planu rozwoju sieci przesyłowej do 2025 r.". Linia elektroenergetyczna o długości około 74 km zastąpi wyeksploatowaną linię 220kV pomiędzy Jasińcem i Grudziądzem Węgrowo.

  • prace formalno-prawne
  • wykonanie projektu budowlanego
  • wykonanie fundamentów słupów wraz z wykonaniem uziemień
  • dostawa i montaż słupów wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
  • dostawa i montaż przewodów fazowych
  • dostawa i montaż przewowód odgromowych OPGW

Rozpocznij współpracę z nami.

Wycenimy Twój projekt.