Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV

Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV


STATUS PROJEKTU

status
W trakcie realizacji

ZAMAWIAJĄCY

author
PSE SA

KATEGORIA

settings
Stacje elektroenergetyczne

CZAS TRWANIA PROJEKTU

time
2017 - 2021
image

Opis inwestycji:

Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV jest elementem programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Celem inwestycji jest zwiększenie pewności zasilania powiatu kamieńskiego i całego województwa zachodniopomorskiego. Nowoczesna, gwarantująca stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna jest jednym z największych punktów rozwoju ekonomicznego, zwiększając możliwości inwestycji w całym regionie.

  • przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji
  • uzyskanie koniecznych zezwoleń i decyzji
  • opracowanie projektów wykonawczych budowy rozdzielni 220 kV i dwóch pól 110 kV nr 5 i 10 w stacji 220/110 kV Recław oraz przebudowy wprowadzenia istniejącej linii napowietrznej 110 kV Morzyczyn na wprowadzenie kablowe 110 kV
  • zakup, dostawę, magazynowanie i transport na plac budowy niezbędnych materiałów do modernizacji stacji i przebudowy linii
  • wykonanie rozdzielni 220 kV i dwóch pól 110 kV nr 5 i 10 w stacji 220/110 kV Recław wraz z wprowadzeniem kablowym 110 kV linii Morzyczyn
  • wykonanie niezbędnych prac montażowych i uruchomieniowych w stacjach i obiektach powiązanych
  • przeprowadzenie prób i badań odbiorczych zainstalowanych urządzeń, aparatury i systemów
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stacji i wyprowadzenia linii
  • dokonanie rozruchu i uruchomienia zainstalowanych urządzeń, układów i instalacji rozdzielni 220 kV, pól 110 kV nr 5, 10 w stacji 220/110 kV Recław i na drugich końcach przebudowanych linii napowietrznych 110 i 220 kV

Rozpocznij współpracę z nami.

Wycenimy Twój projekt.