Kadra menadżerska

Władze spółki

Břetislav Baruch

Prezes Zarządu

Paweł Nowak

Wiceprezes Zarządu

Marek Rakoczy

Wiceprezes Zarządu

Kadra menadżerska

 
person

Paweł Nowak

Dyrektor Pionu Marketingu i Zakupów

Absolwent wydziału Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w specjalności Elektroenergetyka na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W 2013 roku związał się ze Spółką PILE ELBUD, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku Kierownik Projektu. Do jego zadań należało kompleksowe prowadzenie projektów w zakresie budowy, modernizacji oraz przebudowy linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć.
W 2020 objął stanowisko Kierownika Pionu Marketingu i Zakupów. Do jego głównych zadań należy organizacja, kierowanie oraz nadzór nad całokształtem działalności marketingowej Spółki oraz inicjowanie jej usprawnień.

person

Marek Rakoczy

Dyrektor Pionu Zarządzania Projektami

Absolwent wydziału Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki w specjalności Elektroenergetyka na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Swoją karierę zawodową rozpoczął od funkcji inżyniera budowy, gdzie wiedza akademicka zdobyta podczas studiów została uzupełniona o praktykę zawodową. Potwierdzeniem tego stanu było uzyskanie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności elektrycznej. Aktualnie jako Dyrektor Pionu Zarządzania Projektami korzysta ze zdobytej praktyki zawodowej, wykształcenia akademickiego oraz podyplomowego, uzupełnionego kursami oraz szkoleniami w zakresie zarządzania projektami (m.in. certyfikat PRINCE2). Dzięki temu przez ostatnie lata z sukcesami podejmuje wyzwania związane z zarządzaniem najbardziej skomplikowanymi kontraktami realizowanymi przez PILE ELBUD.

person

Andrzej Starykiewicz

Kierownik Działu Uzgodnień Formalno-Prawnych i Urbanistyki

Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury. Jest architektem i urbanistą, który doświadczenie zdobywał w małopolskich biurach projektowych. Kompetencje uzupełnił studium podyplomowym w zakresie szacowania nieruchomości oraz udziałem w szkoleniach i konferencjach dotyczących pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości. Ze Spółką PILE ELBUD związany jest od roku 2014.

Założyciel firmy

Zbigniew Nuciński (ur. 26 listopada 1957 r. w Lublinie, zm. 23 października 2015 r. w Krakowie) – długoletni, zasłużony pracownik energetyki, założyciel i wieloletni Prezes Zarządu PILE ELBUD S.A.
founder

W czerwcu 1984 roku ukończył Politechnikę Lubelską na Wydziale Elektrycznym ze specjalnością przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. Swoją pierwszą pracę podjął w styczniu 1985 roku w Przedsiębiorstwie Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Lublin na stanowisku inżyniera budowy. Tam awansował na stanowisko kierownika budowy, później kierownika Działu Wykonawstwa. W roku 1997 Zbigniew postanowił związać swoje życie zawodowe na stałe z Krakowem. Jako Członek Zarządu Spółki ABB ELBUD Kraków S.A., wywodzącej się bezpośrednio z PBE Kraków i powołanego w roku 1946 dla odbudowy i rozbudowy krajowej infrastruktury służącej przetwarzaniu i przesyłowi energii elektrycznej, pełnił funkcję dyrektora Zakładu Infrastruktury i Linii Elektroenergetycznych.

W 2000 roku podjął się trudnego i ryzykownego zadania – razem z kolegami założył własną firmę pod nazwą PILE ELBUD Kraków Sp. z o.o., gdzie zasiadł w fotelu prezesa zarządu. Bazując na zgromadzonym doświadczeniu i wiedzy, przy ogromnym zaangażowaniu i poświęceniu, uczynił z PILE ELBUD rozpoznawalną na rynku energetycznym markę. Zbigniew Nuciński należał do Stowarzyszenia Energetyków Polskich oraz do Towarzystwa Projektowo-Wykonawczego Budownictwa Elektroenergetycznego Energetus w Warszawie. Wyróżniał się siłą charakteru i pogodą ducha.
Dla współpracowników był liderem, który odznaczał się empatią, a dzięki wysokim wymaganiom w stosunku do siebie, inspirował innych do wyznaczania sobie ambitnych celów.

23 października 2015, przeżywszy 57 lat, zmarł po długiej chorobie.