Nowe technologie

Nowe technologie

Naszym nowym zakresem działalności jest realizacja innowacyjnych projektów energetycznych związanych z tematyką odnawialnych źródeł energii oraz jej magazynowania.

 1. Farmy wiatrowe:
  • Budowa dróg dojazdowych i fundamentów;
  • Montaż masztów i turbin;
  • Kompletacja dostaw urządzeń elektroenergetycznych;
  • Realizacja zadań w formule "pod klucz";
  • Wykonywanie linii wyprowadzających moc.
 2. Magazyny energii:
  • Dostosowanie technologii do wymagań Inwestora i warunków lokalnych;
  • Adaptacja wybranych rozwiązań do istniejących warunków technicznych i sieciowych – projekt techniczny i sprawy formalno-prawne;
  • Dostawa i budowa Bateryjnego Systemu Magazynowania Energii oraz infrastruktury towarzyszącej;
  • Badania, odbiór i eksploatacja;
  • Usługi serwisowe i eksploatacyjne.

Początki firmy sięgają roku 2000. PILE ELBUD powstała na bazie kadry inżynieryjno-technicznej wywodzącej się z Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Kraków.

Jako profesjonalna firma specjalizujemy się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla całej branży budownictwa elektroenergetycznego, począwszy od projektowania oraz pozyskania prawa drogi poprzez kompletację dostaw, wykonawstwo i rozruch aż do przekazania obiektu Inwestorowi.

Dane kontaktowe