Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110kV Skawina

Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110kV Skawina


STATUS PROJEKTU

status
Zrealizowany

ZAMAWIAJĄCY

author
ELEKTROBUDOWA

KATEGORIA

settings
Stacje elektroenergetyczne

CZAS TRWANIA PROJEKTU

time
2017 - 2019
image

Opis inwestycji:

PILE ELBUD S.A. w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110kV Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400kV” realizowało jako podwykonawca w latach 2017-2019 prace polegające na wykonaniu montażu przewodów linii 2x2x400kV oraz przebudowie istniejących linii 110kV kolidujących z projektowanymi liniami napowietrznymi 2x400kV, które wprowadzone zostały do przebudowywanej stacji SE Elektrownia Skawina.

Wykonywane przez PILE ELBUD S.A. prace miały na celu zwiększenie niezawodności zasilania oraz zapewnienie lepszej jakości działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Wykonanie oprzewodowania linii 2x2x400kV, w którego zakres wchodziły m.in. prace:

  • montaż uziemień
  • montaż przewodów roboczych
  • odstepników, mostków prądowych
  • montaż przewodów odgromowych i OPGW

Przebudowa istniejących linii 110kV kolidujących z projektowanymi liniami napowietrznymi 2x400kV, w którego zakres wchodziły m.in. prace:

  • budowa dwutorowej linii kablowej 110kV i światłowodowej
  • budowa jednotorowej linii kablowej 110kV
  • budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV Skawina Elektrownia – Szaflary i Skawina Elektrownia – GPZ Huta Skawina Tor 2
  • demontaż istniejących linii kolidującej z projektowaną linią 2x2x400kV

Rozpocznij współpracę z nami.

Wycenimy Twój projekt.